• 1.jpg
 • a1.jpg
 • b.jpg
 • d.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.jpg
 • m.jpg
 • n.jpg
 • o.jpg
 • p.jpg
 • r.jpg
 • t.jpg
 • u.jpg
 • w.jpg
 • x.jpg
 • y.jpg
 • y1.jpg
 • y2.jpg
 • y3.jpg
 • y4.jpg
 • y5.jpg
 • y6.jpg
 • y7.jpg
 • y8.jpg
Start
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 w Opolu
Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2013/2014
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 03 września 2013 13:59

Dnia 02 września 2013 roku w szkole odbyła się uroczystość  rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2013/2014. Uczniowie klas pierwszych poprzez pasowanie na ucznia  i ślubowanie  zostali przyjęci do społeczności szkolnej.

Klasa I a

Klasa I b

 
Wyprawka szkolna
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 01 września 2013 10:55

Szanowni Państwo Rodzice Uczniów PSP Nr 16 w Opolu

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Opolu informuje, że mogą Państwo ubiegać się o dofinansowanie podręczników szkolnych na rok szkolny 2013/2014 (Uchwała nr 125/213 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”).

Pomocy udziela się uczniom pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, dla uczniów:
- klas II,III – 456 zł netto,
- klas V – 456 zł netto,
- poza kryterium w przypadkach gdy w rodzinie ucznia występuje szczególna sytuacja życiowa. określona w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej .

Informuję, że wniosek można pobrać w sekretariacie PSP nr 16 i wypełniony z zaświadczeniami o dochodach (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) lub zaświadczeniem MOPR o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, w uzasadnionych przypadkach oświadczenie o wysokości dochodów i złożyć w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 10 września 2013 roku w sekretariacie PSP nr 16 w Opolu.

Uwaga!

Zwrot zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy, tj. dla uczniów klas I-III do kwoty 225 zł, dla uczniów klas piątych do kwoty 325zł.
Dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać u pedagoga szkolnego PSP nr 16 w Opolu, pokój nr 10.

 
Stypendium szkolne
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 01 września 2013 10:49

Stypendium szkolne – zasady składania wniosków na rok szkolny 2013/2014

ZGONIE Z USTAWĄ O SYSTEMIE OŚWIATY  RODZICE POWINNI ZŁOŻYĆ WNIOSKI W SZKOLE, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA DZIECKO DO DNIA 16 WRZEŚNIA 2013 r.
Formularz wniosku oraz formularz oświadczenia są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie:
http://www.mcs.opole.pl/druki/sty szko/stypendium szkolne wniosek.pdf

Uchwała Rady Miasta  Opola wprowadzająca regulamin przyznawania stypendium szkolnego zamieszczona jest na stronie http://www.opole.uw.gov.pl/pliki/dzinniki/2007/dzinnik 51.pdf

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas I-VI spełniający warunki kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz 1362 z późn. zm ) tj. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
Dodatkowe informacje można uzyskać u pedagoga szkolnego lub pod numerem telefonu 77-44 35 715 w Miejskim Centrum Świadczeń przy ulicy Ozimskiej 19 ( pokój nr 8.28, ósme piętro w godz. od 7.30 do 15.30).

 
Nowy rok szkolny 2013/2014
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 25 sierpnia 2013 22:22

Uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego
2013/2014

odbędzie się dnia 2 września 2013 r.
dla klas II – VI  o godz. 9ºº
dla klas I  o godz. 11ºº 
w sali gimnastycznej


 
Koniec roku szkolnego 2012/2013
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 30 czerwca 2013 18:56

28 czerwca 2013 roku w szkole odbyły się dwie wielkie uroczystości. Na pierwszej podsumowano rok szkolny 2012/2013, rozdano świadectwa promocyjne i nagrody wyróżniającym się uczniom. Na drugiej uroczystości pożegnano absolwentów szkoły.

 


Absolwenci i Grono Pedagogiczne 2012/2013

 

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

 

Życzę wszystkim bezpiecznego i radosnego wypoczynku oraz pięknych i słonecznych  wakacji.

Dyrektor szkoły

Józefa Marciniak

 
Komers 2013
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 23 czerwca 2013 22:27

Dnia 21 czerwca 2013r. w szkole odbył się wielki bal dla uczniów klas szóstych z okazji ukończenia szkoły     podstawowej. Tradycyjnie rozpoczął się POLONEZEM w wykonaniu uczniów klas VIa i VIb.  Partnerowali również w tańcu uczniowie klas piątych. Po oficjalnym otwarciu Rodzice uczniów przygotowali bogaty poczęstunek i wspaniałą zabawę przy muzyce dyskotekowej. Wszyscy uczniowie bawili się wspaniale i  na długo zapamiętają swój pierwszy komers.

 

 


Strona 1 z 17
Projekt i wykonanie - E. Szymaniec, 2010